Home Algemeen Bestuur Ledenlijst Informatie Agenda Foto's
 

Beste bezoeker,

Hierbij willen wij u informeren over de Ondernemersvereniging Westerhoven (OVW).
Wij zijn als vereniging gestart in 1987 met als doel de ondernemers uit de gemeente Westerhoven met elkaar in contact te brengen, waarbij natuurlijk gezelligheid voorop staat.

Hiervoor organiseren we jaarlijks verschillenden bijeenkomsten, zoals:
- een nieuwjaarsbijeenkomst
- excursies bij bedrijven
- een jaarvergadering + feestavond
- een uitstapje
- thema-/ informatieavonden

Verder neemt de Ondernemersvereniging Westerhoven (OVW), als één van de 8 aangesloten ondernemersvereniging uit Bergeijk, deel in het Platform Ondernemend Bergeijk (POB).
Het POB is het contactorgaan tussen locale en regionale overheden en stelt zich ten doel op een zeer breed vlak de belangen van ondernemers te behartigen.
Binnen het POB zijn een aantal werkgroepen actief welke, binnen hun aandachtsveld, adviezen geven aan het bestuur van het POB.

Het bestuur
Ondernemersvereniging Westerhoven

Mail: info@westerhoven.net

 

 


Huishoudelijk reglement O.V.W. Westerhoven

Lid O.V.W.
Dit kan alleen de eigenaar zijn van een bedrijf dat gevestigd is in Westerhoven of een door hem aangewezen blijvend vervanger.
Het bedrijf dient als zodanig ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
Van elk bedrijf kan slechts één persoon lid zijn.

Senior lid O.V.W.
Is een lid dat vroeger deel uit heeft gemaakt van een lidbedrijf en waarvan de huidige directie in kennis is gesteld dat hij/zij seniorlid wil zijn/worden.

Juniorlid O.V.W.
Is een lid dat door een lidbedrijf wordt opgegeven en in de toekomst het bedrijfslid zal gaan opvolgen.

Contributie:
cat. 1 t/m 5 werknemers
cat. 2 meer dan 5 werknemers
cat. 3 juniorlid
cat. 4 seniorlid
cat. 5 t/m 5 werknemers met 2 eigenaren
cat. 6 meer dan 5 werknemers met 2 eigenaren

€ 110,-
€ 176,-
€ 77,-
€ 110,-
€ 220,-
€ 286,-

Nieuwe leden die zich aanmelden dienen ook de volledige contributie van het jaar waarin zij lid worden te betalen.

Leden die met hun bedrijf verhuizen binnen de gemeente Bergeijk kunnen lid blijven van O.V.W. maar verliezen hun stemrecht.

In die gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.Link naar het Kempisch Ondernemers Platform (KOP)